SACCUS

Novinka roku 2015

Senážní žoky jsou atraktivní variantou pro hospodáře, kteří senážují do kulatých balíků.
Na slisovaný balík o průměru 125 nebo 150cm založíme žok SACCUS, uvážeme v horní části tak, aby jsme zamezili přístupu vzduchu a anaerobní proces fermentace může začít.
Touto metodou uštříme čas, finance(levnější než stretchová fólie), nemusíme investovat do nákupu ovíjecího stroje nebo platit za službu ovinutí. Velkou výhodou je časová nezávislost.

Pracovní postup:
Na hrot nebo do kleští si z čela přizvedneme senážní balík do pohodlné výšky a navlečeme žok. Poté senážní balík v polouzavřeném žoku postavíme "na čelo" na připravené místo, kde balík zůstane až do zkrmení.
Horní zbývající konec žoku stáhneme a skroutíme co nejtěsněji a motouzem nebo stahovací plastovou páskou uvážeme smyčku.
Dalším velice důležitým úkonem je zbývající konec stáhnout do tzv. husího krku a uvázat druhou smyčku. takto perfektně uzavřený žok představuje plnohodnotnou alternativu k balení do stretchové fólie.
Zbývající vzduch obsažený v žoku je následně psotřebován - "vydýchán" a při dobré fermentaci vytlačen vznikajícím oxidem uhličitým.

Důsledně dodržujte pokyny a pracovní postupy zde uvedené.

Vyhrazené místo na skladování žoků nesmí obsahovat ostré předměty, strniště, suché lodyhy trav,atd. Nejlépe položte podkladovou plachtu nebo jinak zamezte průrazu fólie.
Nepřevážejte ani nemanipulujte s plnými žoky, předejdete tím případnému poškození fólie a tím ztrátě krmniva!!!
Uvázání jedné smyčky je nedostatečné, dochází k průniku vzduchu a vlhkosti - ztráta krmiva!!!
Vždy uvazujte druhou smyčku přes "husí krk"
Odsávání zbylého vzduchu z žoku není nutné, POZOR v případě odsátí většího množství vzduchu z žoku hrozí prasknutí fólie vlivem probíhajících fermentačních procesů.